Nước biển ở tỉnh Nghệ An đạt chuẩn quốc gia về chất lượng

ThienNhien.Net – Từ cuối tháng 4/2016 đến nay, qua thực hiện 19 lần quan trắc với 41 mẫu nước biển ven bờ, ngày 8/6, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An đã có kết luận, tất cả các chỉ tiêu phân tích tại 41 mẫu nước biển ở Nghệ An đạt chuẩn quốc gia về chất lượng.

41 mẫu nước biển ven bờ được lấy tại các bãi biển Quỳnh Phương (thị xã Hoàng Mai); Quỳnh Nghĩa (huyện Quỳnh Lưu); Diễn Thành (huyện Diễn Châu); Cửa Lò, Cửa Hội (thị xã Cửa Lò).

Du khách vui chơi, tắm biển Cửa Lò chiều 4/6/2016 (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Du khách vui chơi, tắm biển Cửa Lò chiều 4/6/2016 (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Căn cứ vào quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển và hướng dẫn của Trung tâm Quan trắc môi trường (Tổng cục Môi trường), 12 thông số của 41 mẫu nước biển được thực hiện quan trắc gồm nhiệt độ, PH, ôxy hòa tan, độ đục, tổng chất rắn lơ lửng, Amoni, Phosphat, Xianua, Asen, Mangan, Sắt, Colifom.

Kết quả các thông số chất lượng nước biển và trầm tích biển của 41 mẫu nước biển được thực hiện quan trắc của Nghệ An đều nằm trong giới hạn cho phép của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển, quy chuẩn quốc gia về chất lượng trầm tích đối với trầm tích nước mặn, nước lợ. Từ kết quả này, người dân hoàn toàn có thể tắm biển và sử dụng để nuôi trồng thủy sản.

Hiện, tỉnh Nghệ An đang triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo vệ môi trường tại các bãi biển, khu du lịch. Theo đó, tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, các huyện, thị ven biển xây dựng phương án, kế hoạch bảo vệ môi trường nhằm phòng ngừa, giảm thiểu việc xả chất thải gây ô nhiễm môi trường vùng ven biển, các khu du lịch và bãi biển.

Bên cạnh đó, Nghệ An cũng tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục về bảo vệ môi trường vùng ven biển; phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng; hướng dẫn thanh tra, kiểm tra, giám sát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, xả chất thải gây ô nhiễm môi trường theo quy định của pháp luật.

Đặc biệt, Nghệ An huy động sự tham gia của cộng đồng trong việc giữ gìn và cải tạo môi trường vùng ven biển.