Yêu cầu làm rõ sai phạm của tổ chức, cá nhân gây hại môi trường

ThienNhien.Net – Thông tin từ Bộ Tài nguyên và Môi trường chiều 17/5 cho biết, Bộ trưởng Trần Hồng Hà vừa có cuộc họp với Thanh tra Bộ và các Tổng cục, Vụ liên quan về công tác thanh tra, kiểm tra trong năm 2016, nhằm xác định rõ các sai phạm, trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân gây hại tới môi trường.

Tại cuộc họp, sau khi nghe báo cáo của các đơn vị liên quan, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đề nghị thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ phải quán triệt quan điểm coi thanh tra, kiểm tra là công việc ưu tiên hàng đầu và phải đặc biệt quan tâm, chỉ đạo triển khai công tác này trong thời gian tới.

Theo Bộ trưởng Trần Hồng Hà, mặc dù thời gian vừa qua, các đơn vị đã tích cực triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra, tuy nhiên trong quá trình triển khai cũng phát sinh một số vướng mắc, tồn tại, hạn chế như: Thiếu sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan thuộc Bộ, giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường với các Bộ, ngành và giữa các cơ quan ở Trung ương với địa phương…

Ảnh: Thành Thọ/Vietnam+
Ảnh: Thành Thọ/Vietnam+

Ngoài ra, theo Bộ trưởng Trần Hồng Hà, kết quả thanh tra, kiểm tra trong thời gian qua của ngành cũng chưa gắn với công tác hoạch định chính sách, nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường.

Vì thế, để công tác thanh tra, kiểm tra đạt được hiệu quả, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đề nghị các đơn vị liên quan khắc phục ngay một số tồn tại, hạn chế nêu trên; đặc biệt quan tâm để giải quyết được những vấn đề bức xúc của người dân.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà cũng lưu ý, đối tượng thanh tra, kiểm tra phải được rà soát, lựa chọn kỹ lưỡng, đảm bảo đúng đối tượng, không trùng, không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

“Trên cơ sở đó, các kết luận thanh tra, kiểm tra cần được báo cáo kiến nghị với cấp có thẩm quyền để giao trách nhiệm cho người đứng đầu khắc phục và báo cáo kết quả khắc phục; đồng thời, quá trình thanh tra, kiểm tra cần xác định rõ các sai phạm, trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân,” Bộ trưởng Trần Hồng Hà nhấn mạnh.