Tập huấn Kỹ năng lập kế hoạch sản xuất kinh doanh và tiếp thị cho nhóm nông dân

Trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường tiếng nói và năng lực của các nhóm nông dân người dân tộc dễ bị tổn thương đối với biến đổi khí hậu ở Tây Bắc Việt Nam” (VOF), Tổ chức Phát triển Nông nghiệp Đan Mạch châu Á (ADDA), Ban Quản lý Dự án – Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp tổ chức hai khóa tập huấn Kỹ năng lập kế hoạch sản xuất kinh doanh và tiếp thị cho các nhóm Nông dân thích ứng thuộc 6 địa bàn mục tiêu tại hai tỉnh Lai Châu (19-21/11) và Sơn La (2-4/12).

Với mục tiêu hỗ trợ đồng bào người dân tộc tăng cường khả năng chống chịu của sản xuất nông nghiệp trước những tác động của biến đổi khí hậu ở khu vực Tây Bắc Việt Nam, tập huấn tập trung đào tạo kỹ năng xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và tiếp thị cho nhóm Nông dân thích ứng, từ đó giúp người dân nâng cao kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng lập kế hoạch và thực hiện những công việc đòi hỏi sự tham gia của tập thể. Đồng thời, thông qua tập huấn, các giảng viên cũng hỗ trợ nhóm nông dân hình thành khái niệm cơ bản về hợp tác xã, tổ hợp tác, và định hướng các nhóm xây dựng, phát triển sản xuất kinh doanh theo hướng bền vững, thân thiện với môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Chuỗi hoạt động do Hiệp hội Tổ chức Xã hội Dân sự Đan Mạch (CISU) tài trợ thông qua Tổ chức Phát triển Nông nghiệp Đan Mạch châu Á (ADDA), với sự điều phối thực hiện của Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) và Hội Nông dân tỉnh Sơn La.

Thành viên các nhóm Nông dân thích ứng tại Lai Châu chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện Tổ chức ADDA, PanNature, Ban Quản lý Dự án – Hội Nông dân tỉnh và các giảng viên của tập huấn
Góc thảo luận của nhóm Nông dân thích ứng bản Nà Khái, xã Sặp Vạt, huyện Yên Châu, Sơn La
Góc thảo luận của nhóm Nông dân thích ứng bản Thín, xã Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La
Góc thảo luận của nhóm Nông dân thích ứng bản Nà Si, xã Hát Lót, huyện Mai Sơn, Sơn La
Phần trình bày của đại diện các nhóm Nông dân thích ứng trước lớp
Dự án “Tăng cường tiếng nói và năng lực của các nhóm nông dân người dân tộc dễ bị tổn thương đối với BĐKH ở Tây Bắc Việt Nam” (VOF) hướng tới hỗ trợ đồng bào người dân tộc tăng cường khả năng phục hồi trước tác động của BĐKH tại vùng Tây Bắc Việt Nam thông qua việc thúc đẩy nông nghiệp thông minh, thích ứng với khí hậu và sự tham gia của người dân vào quá trình ra quyết định. Dự án được thực hiện tại 6 huyện thuộc 2 tỉnh Sơn La và Lai Châu trong giai đoạn 2019-2022.

 

Nguồn: