Xin ý kiến việc xây cáp treo tại Phong Nha – Kẻ Bàng

ThienNhien.Net – Bộ VHTT&DL vừa có văn bản về nội dung thống nhất chủ trương nghiên cứu, khảo sát và lập dự án trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho phép bổ sung tuyến cáp treo vào quy hoạch chung xây dựng Vườn quốc gia Phong Nha– Kẻ Bàng.

Di sản thiên nhiên thế giới (Ảnh: Báo Hải Quan)
Di sản thiên nhiên thế giới (Ảnh: Báo Hải Quan)

Văn bản yêu cầu cơ quan chuyên môn phối hợp với chủ đầu tư lập dự án cụ thể gắn với nội dung đánh giá tác động môi trường của việc xây dựng tuyến cáp treo.

Các tác động môi trường cần phân tích theo 8 nguyên tắc cơ bản đã được nêu trong Tài liệu tư vấn về Di sản Thế giới – Đánh giá môi trường của Hiệp hội Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới thuộc UNESCO.

Đặc biệt, sau khi hoàn thiện, dự án cần được gửi để xin ý kiến cà Bộ, ngành liên quan, Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia và đề nghị Trung tâm Di sản Thế giới của UNESCO thẩm định theo quy định hiện có trong Công ước về Bảo vệ Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới.