Vành đai lửa Thái Bình Dương đi qua những nước nào?

ThienNhien.Net – Nhật Bản và Ecuador, hai quốc gia đang phái “gồng mình” khắc phục hậu quả của các trận động đất mới đây, nằm trong các hoạt động địa chấn của “Vành đai lửa Thái Bình Dương.”Khoảng 90% các trận động đất trên thế giới xảy ra trong khu vực này, một vòng cung 40.000km của núi lửa, một phần bao quanh Thái Bình Dương.

200416_vanhdailua

Nguồn: