Người dân châu Á háo hức chứng kiến hiện tượng nhật thực

ThienNhien.Net – Ngày 9/3, hiện tượng nhật thực toàn phần và một phần đã xảy ra tại một số quốc gia châu Á và khu vực Thái Bình Dương khiến đông đảo người dân ở đây háo hức chứng kiến.

Nhật thực một phần tại Manila, Philippines ngày 9/3. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Nhật thực một phần tại Manila, Philippines ngày 9/3 (Nguồn: AFP/TTXVN)
Nhật thực một phần tại Manila, Philippines ngày 9/3. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Nhật thực một phần tại Manila, Philippines ngày 9/3 (Nguồn: AFP/TTXVN)
Các học sinh Malaysia đeo kính để quan sát hiện tượng nhật thực một phần ở Kuala Lumpur ngày 9/3. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Các học sinh Malaysia đeo kính để quan sát hiện tượng nhật thực một phần ở Kuala Lumpur ngày 9/3 (Nguồn: AFP/TTXVN)
Các học sinh Malaysia đeo kính để quan sát hiện tượng nhật thực một phần ở Kuala Lumpur ngày 9/3. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Các học sinh Malaysia đeo kính để quan sát hiện tượng nhật thực một phần ở Kuala Lumpur ngày 9/3  (Nguồn: AFP/TTXVN)
Nhật thực một phần từ địa điểm quan sát tại thành phố Cần Thơ. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)
Nhật thực một phần từ địa điểm quan sát tại thành phố Cần Thơ (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)
Nhật thực một phần từ địa điểm quan sát tại thành phố Cần Thơ. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)
Nhật thực một phần từ địa điểm quan sát tại thành phố Cần Thơ (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)
Nhật thực một phần từ địa điểm quan sát tại thành phố Cần Thơ. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)
Nhật thực một phần từ địa điểm quan sát tại thành phố Cần Thơ (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)
Nhật thực một phần từ địa điểm quan sát tại thành phố Cần Thơ. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)
Nhật thực một phần từ địa điểm quan sát tại thành phố Cần Thơ (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)
Một phần hiện tượng nhật thực ở Bangkok (Thái Lan). (Nguồn: RT)
Một phần hiện tượng nhật thực ở Bangkok, (Thái Lan (Nguồn: RT)
(Nguồn: RT)
Ảnh nhật thực được chia sẻ trên mạng xã hội (Nguồn: RT)
Mỗi nền văn hóa khác nhau lại có những câu chuyện tâm linh liên quan tới nhật thực. (Nguồn: RT)
Mỗi nền văn hóa khác nhau lại có những câu chuyện tâm linh liên quan tới nhật thực (Nguồn: RT)
Người dân Bali có cách quan sát hiện tượng nhật thực hết sức đặc biệt khi sử dụng tờ giấy có đục lỗ. (Nguồn: RT)
Người dân Bali có cách quan sát hiện tượng nhật thực hết sức đặc biệt khi sử dụng tờ giấy có đục lỗ (Nguồn: RT)
(Nguồn: RT)
(Nguồn: RT)
Người dân chụp lại cảnh nhật thực ở Singapore. (Nguồn: RT)
Người dân chụp lại cảnh nhật thực ở Singapore (Nguồn: RT)
Người dân chụp lại cảnh nhật thực ở Singapore. (Nguồn: RT)
Người dân chụp lại cảnh nhật thực ở Singapore (Nguồn: RT)
Nguồn: