Cà Mau: Báo động cháy rừng trên toàn khu vực lâm phần

ThienNhien.Net – Cà Mau cảnh báo cháy rừng toàn khu vực lâm phần. Hạn chế người dân vào rừng. Cấp độ nguy cơ cháy tăng lên từng ngày.

Hiện tại, toàn diện tích lâm phần tại Cà Mau với trên 43.000 ha đều báo động cháy. UBND tỉnh đã ban hành văn bản tạm thời hạn chế người dân vào rừng. Đáng quan tâm là hầu hết các kênh, rạch đều cạn nước, gây ảnh hưởng lớn nếu một khi cháy rừng xảy ra.

Tin từ Sở NNPTNT cho đến 6.3, toàn bộ diện tích lầm phần của tỉnh Cà Mau trên 43.405ha đã khô hạn. Tỉnh đã công bố mức độ cháy rừng trên toàn thể lâm phần trong tỉnh.Trong đó, dự báo cháy cấp III là 16.985ha, cấp IV 23.690ha, cấp V 2.730ha. Đáng chú ý, các khu vực có dự báo cháy cấp V là: Vườn Quốc gia U Minh Hạ, xã Khánh Bình Tây Bắc, xã Khánh An, Liên Tiểu khu Trần Văn Thời, Trung tâm Nghiên cứu Lâm nghiệp Tây Nam Bộ. Mức độ cảnh báo nguy cơ cháy rừng đang tăng nhanh về cấp độ và diện tích.

Đến thời điểm này, mọi hoạt động PCCCR được địa phương thực hiện nghiêm túc, đúng theo phương án, đảm bảo và chủ động trước tình trạng khô hạn đang ngày càng diễn biến khắc nghiệt. Cà Mau vận động các địa phương đắp trên 500 con đập để ngăn mặn, trữ ngọt phục vụ cho sản xuất và phòng chống cháy rừng. Mọi phương án PCCR đã sẵn sàng theo phương châm 4 tại chỗ.

Cà Mau chính thức hạn chế người dân vào rừng.
Cà Mau chính thức hạn chế người dân vào rừng.
Kênh lấy nước cũng cạn kiệt theo nắng nóng.
Kênh lấy nước cũng cạn kiệt theo nắng nóng.
Cỏ dạy đã khô có khả năng cháy bất cứ lúc nào.
Cỏ dạy đã khô có khả năng cháy bất cứ lúc nào.
Thực bì, cỏ dạy đã chết khô tiềm ẩn nguy cơ cháy cao.
Thực bì, cỏ dạy đã chết khô tiềm ẩn nguy cơ cháy cao.
Hai bên đường vào rừng cỏ dại đã khô.
Hai bên đường vào rừng cỏ dại đã khô.