Tiếp tục Dự án điều chỉnh di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ đồng ý kéo dài thời gian thực hiện Quyết định số 1766/QĐ-TTg ngày 10/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Tuyên Quang.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức đánh giá, rà soát lại các hợp phần của dự án, đề xuất các giải pháp thực hiện, đảm bảo việc triển khai thực hiện dự án đạt kết quả; phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tổng hợp trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020 theo quy định của Luật Đầu tư công.

Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính tổng hợp, cân đối bố trí vốn cho tỉnh Tuyên Quang tiếp tục thực hiện hoàn thành Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Tuyên Quang, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Theo Quyết định số 1766/QĐ-TTg, phạm vi của Quy hoạch là tại địa bàn các xã tiếp nhận hộ tái định cư Dự án thủy điện Tuyên Quang thuộc 5 huyện Na Hang, Lâm Bình, Chiêm Hóa, Hàm Yên, Yên Sơn, thành phố Tuyên Quang và các xã có dân phải di chuyển thuộc tỉnh Tuyên Quang.

Đối tượng của Quy hoạch là hộ tái định cư, hộ sở tại tại các điểm tái định cư Dự án thủy điện Tuyên Quang trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, tổng số 12.828 hộ với 58.354 khẩu.

Mục tiêu của Quy hoạch là bảo đảm đủ đất ở, đất sản xuất giao cho hộ tái định cư. Cụ thể, tạo thêm quỹ đất ở tại những nơi có điều kiện về quỹ đất để giao cho hộ tái định cư đủ theo mức 400 m2/hộ tái định cư nông nghiệp, 200 m2/hộ tái định cư phi nông nghiệp.

Bên cạnh đó, hộ tái định cư nông nghiệp được giao 500 m2/khẩu đất quy 2 vụ lúa; mỗi hộ tái định cư nông nghiệp được giao thêm đất trồng rừng sản xuất từ 0,5 ha/hộ trở lên…

Theo Quy hoạch, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 12 hộ, 62 khẩu tự nguyện di chuyển tại bản Chợ, xã Yên Hoa, huyện Na Hang và bản Thàng, xã Phúc Yên, huyện Lâm Bình. Số hộ này có vị trí đất ở nằm trên cao trình 120 mét có trên 70% diện tích đất sản xuất bị ngập, nay phải di chuyển, tái định cư.