Nghiên cứu xây dựng một số sân bay vùng Tây Bắc

ThienNhien.Net – Việc đầu tư xây dựng các sân bay Lai Châu, Lào Cai, Nà Sản… theo quy hoạch sẽ khai thác hiệu quả các phương thức vận tải vùng Tây Bắc.

Chỉ đạo nhiệm vụ phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải vùng Tây Bắc giai đoạn 2016 – 2020, Phó Thủ tướng Chính phủ – Nguyễn Xuân Phúc – Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc đề nghị Bộ GTVT, UBND các tỉnh trong Vùng chủ động rà soát, cập nhật, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện quy hoạch; lập danh mục các công trình gắn liền với quy hoạch giao thông vận tải và kế hoạch đầu tư trung hạn, lựa chọn thứ tự ưu tiên để triển khai thực hiện.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT, UBND các tỉnh trong Vùng xây  dựng và hoàn thiện các cơ chế, chính sách đặc thù để tiếp tục đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải. Trong đó tập trung hoàn thiện hệ thống đường trục ngang kết nối các đường cao tốc; mở rộng hoặc nối dài các đường cao tốc theo kế hoạch để tạo thuận lợi hơn nữa đối với giao thông trong Vùng.

Việc đầu tư xây dựng sân bay vùng Tây Bắc sẽ tăng cường khai thác hiệu quả các phương thức vận tải. (Ảnh minh họa: KT)
Việc đầu tư xây dựng sân bay vùng Tây Bắc sẽ tăng cường khai thác hiệu quả các phương thức vận tải. (Ảnh minh họa: KT)

Đặc biệt, Bộ GTVT, UBND các tỉnh trong Vùng cần chú trọng phát triển mạng lưới giao thông đường thủy nội địa và các cảng, bến đồng bộ theo quy hoạch; nghiên cứu đầu tư xây dựng sân bay Lai Châu, Lào Cai, Nà Sản… theo quy hoạch nhằm khai thác hiệu quả các phương thức vận tải trong Vùng.

Để thực hiện được những điều này, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Ban Chỉ đạo Tây Bắc tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Bộ: GTVT; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằm đầy mạnh việc thu hút các nguồn vốn để phát triển kết cầu hạ tầng giao thông vận tải, có chính sách ưu tiên bố trí vốn ODA cho các dự án trong Vùng. Nghiên cứu, xây dựng cơ chế đặc thù huy động các nguồn lực (Ngân sách Nhà nước, Trái phiếu Chính phủ; các hình thức đầu tư PPP…) để phát triển hạ tầng giao thông vận tải.

Bên cạnh đó, các địa phương cần tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia kinh doanh dịch vụ vận tải một cách bình đẳng, minh bạch, quan tâm đến công tác đền bù giải phóng mặt bằng các dự án giao thông, đảm bảo an toàn giao thông và kiểm soát tải trọng xe, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông.