NLR tuyển Cán bộ tài chính

Tổ chức Netherlands Leprosy Relief (NLR) tại Việt Nam hiện đang tuyển 01 Cán bộ tài chính, làm việc tại Hà Nội.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ đến địa chỉ email: lan.ntp@nlrmekong.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 27/01/2016

Thông tin chi tiết xem tại đây.