Đà Nẵng muốn tận thu cát trắng và cao lanh

ThienNhien.Net – Ngày 11-1, UBND TP Đà Nẵng cho biết đã đề nghị Bộ TN&MT xem xét, ủy quyền để UBND TP Đà Nẵng quản lý, cấp phép khai thác hơn 41 ha cát trắng và hơn 12 ha cao lanh, do quá trình thực hiện các dự án trên địa bàn phát hiện được khoáng sản.

UBND TP Đà Nẵng cho rằng việc thu hồi khoáng sản tại các khu vực này là cần thiết, tránh lãng phí tài nguyên.

Trước đó, Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, tháng 2-2015, UBND TP Đà Nẵng đã cấp phép cho Công ty Biên Giới tận thu cát tại mỏ cát trắng ở Khu công nghiệp Hòa Khánh. Sự việc bị “tuýt còi” do cấp phép vượt thẩm quyền và sau đó UBND TP Đà Nẵng phải thu hồi giấy phép đã cấp cho Công ty Biên Giới.