Việc giao đất, giao rừng tại Bình Phước: Hàng loạt sai phạm nghiêm trọng

ThienNhien.Net – Giao đất xây dựng khu công nghiệp, khu dân cư, tách đất rừng không báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, miễn giảm tiền vô tội vạ… dẫn tới nhiều thiệt hại cho Nhà nước… Đó là kết luận của Thanh tra Chính phủ mới đây về việc chấp hành pháp luật trong công tác giao đất, giao rừng trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2008-2013.

Hàng loạt sai phạm trong việc giao đất, giao rừng tại tỉnh Bình Phước
Hàng loạt sai phạm trong việc giao đất, giao rừng tại tỉnh Bình Phước

“Tự ý thực hiện…”

Theo Kết luận số 2958/TB-TTCP, ngày 30-12-2015 của Thanh tra Chính phủ về việc chấp hành pháp luật trong giao đất, giao rừng trên địa bàn tỉnh Bình Phước, giai đoạn 2008-2013, có nhiều sai phạm nghiêm trọng. Cụ thể, năm 2005, Thủ tướng có chỉ thị về việc rà soát, quy hoạch lại ba loại rừng nhưng không tách đất rừng khỏi lâm phần. Tuy nhiên, năm 2007, UBND tỉnh Bình Phước lại có “sáng kiến” tự quyết định chuyển hơn 162.700ha đất rừng (chiếm gần 48% tổng diện tích rừng toàn tỉnh) ra khỏi lâm phần.

Không chỉ vậy, theo Thanh tra Chính phủ, khi thu hồi đất rừng bị lấn chiếm và thu hồi đất giao khoán, địa phương này lại thiếu sự chuẩn bị kỹ, chưa quan tâm đúng mức nhu cầu và năng lực đầu tư của tổ chức, nhu cầu thực sự về đất sản xuất của người dân cư trú trên địa bàn dẫn đến có trường hợp thu hồi không hợp lý; có trường hợp đã chi trả tiền bồi thường nhưng không thu hồi được đất.

Nhiều dự án vi phạm quy định pháp luật

Chưa dừng lại, trong tổng số 8 khu công nghiệp (KCN) được Thủ tướng phê duyệt, UBND tỉnh Bình Phước đã chia nhỏ 4 KCN thành 15 KCN, nhưng không báo cáo Thủ tướng đồng ý trước khi thực hiện. Có 2 KCN với diện tích 5.099ha không có trong quy hoạch được duyệt, nhưng lại được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết. Đến thời điểm thanh tra, cả 2 KCN này chưa triển khai thực hiện, đã thu hồi chủ trương đầu tư 1 KCN.

Trong số 17 cụm công nghiệp (CCN) có tổng diện tích 525ha được Thủ tướng phê duyệt, có 13 CCN với diện tích 438ha chưa được triển khai thực hiện. Có 3 khu dân cư thương mại với diện tích 180,98ha triển khai thực hiện trước, sau đó mới được bổ sung vào quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 2011-2015.

Đáng nói, về việc diện tích đất do Tổng công ty Cao su Việt Nam giao về địa phương, UBND tỉnh này đã bố trí sử dụng 638ha ngoài mục đích phát triển công nghiệp và khu dân cư không đúng chỉ đạo của Thủ tướng. Hơn thế nữa, với diện tích trên, tỉnh Bình Phước đã giao đất cho các tổ chức kinh tế thực hiện 11 dự án đầu tư khu dân cư không qua đấu giá quyền sử dụng đất; miễn giảm tiền sử dụng đất không đúng cho 3 dự án khu dân cư của Công ty cổ phần Đại Nam, Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh nhà Bình Phước và Công ty cổ phần Quang Minh Tiến với tổng số tiền gần 14 tỷ đồng. Sai phạm chưa dừng lại, kiểm tra 27 dự án khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh, Thanh tra Chính phủ phát hiện có 14 dự án đã đi vào hoạt động với tổng diện tích 79,07ha nhưng chưa thực hiện các thủ tục pháp lý về thuê đất, không đúng theo quy định của pháp luật.

Theo Thanh tra Chính phủ, Thủ tướng đã chỉ đạo ngành chức năng truy thu hơn 13,6 tỷ đồng tiền sai phạm tại các dự án xây dựng khu dân cư của Công ty cổ phần Đại Nam, Công ty cổ phần Kinh doanh nhà Bình Phước, Công ty cổ phần Quang Minh Tiến và dự án Nhà máy Sản xuất chế biến hạt điều của Công ty cổ phần Hà Mỵ. Thủ tướng cũng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước tổ chức kiểm điểm và tùy theo tính chất, mức độ sai phạm để có hình thức xử lý trách nhiệm hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có sai phạm.