Kon Tum: Phát hiện sai phạm trên 17 tỷ đồng

ThienNhien.Net – Thanh tra tỉnh Kon Tum cho biết: Trong năm 2015, toàn ngành Thanh tra tỉnh kết thúc 58 cuộc thanh tra, kiểm tra trên các lĩnh vực như: Quản lý tài chính – kế toán; đầu tư xây dựng cơ bản; bảo vệ và phát triển rừng; nguồn kinh phí chi trả chính sách người có công; công tác phòng, chống tham nhũng; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế…

Qua thanh tra, phát hiện sai phạm 17,3 tỷ đồng; đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 1,8 tỷ đồng; yêu cầu nộp tiền bảo hiểm cho cơ quan Bảo hiểm xã hội trên 7 tỷ đồng; đồng thời kiến nghị tổ chức họp kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với tập thể và cá nhân có liên quan sai phạm.