Hỗ trợ 284,5 tỷ đồng để khắc phục hạn hán, xâm nhập mặn

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định hỗ trợ 284,5 tỷ đồng cho 19 địa phương từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2015 để khắc phục hậu quả hạn hán và xâm nhập mặn vụ Đông Xuân năm 2014 – 2015 và vụ Hè Thu năm 2015.

Số tiền trên được phân bổ cho 19 địa phương như sau: Lai Châu 5,5 tỷ đồng; Bắc Ninh 9,3 tỷ đồng; Thanh Hóa 30,7 tỷ đồng; Nghệ An 22,6 tỷ đồng; Hà Tĩnh 18,3 tỷ đồng; Quảng Bình 26,8 tỷ đồng; Quảng Nam 6,6 tỷ đồng; Quảng Ngãi 18 tỷ đồng; Bình Định 12,7 tỷ đồng; Bình Thuận 20,4 tỷ đồng; Lâm Đồng 6,8 tỷ đồng; Bình Phước 17,6 tỷ đồng; Tiền Giang 11,2 tỷ đồng; Bến Tre 15,3 tỷ đồng; Trà Vinh 10,8 tỷ đồng; Vĩnh Long 18,8 tỷ đồng; Hậu Giang 11,9 tỷ đồng; Cà Mau 15,7 tỷ đồng; Khánh Hòa 5,5 tỷ đồng.

Ảnh hưởng của khô hạn và mặn xâm nhập khiến nhiều hécta lúa ở Trà Vinh bị chết (Ảnh: Huy Hoàng/TTXVN)
Ảnh hưởng của khô hạn và mặn xâm nhập khiến nhiều hécta lúa ở Trà Vinh bị chết (Ảnh: Huy Hoàng/TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu việc quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ trên thực hiện theo quy định hiện hành. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin và số liệu báo cáo. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân các địa phương chủ động sử dụng ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác cùng với kinh phí ngân sách trung ương hỗ trợ nêu trên để bảo đảm thực hiện có hiệu quả việc khắc phục hậu quả hạn hán và xâm nhập mặn.

Đối với hỗ trợ giống khôi phục sản xuất sau hạn, tỉnh Khánh Hòa xác định cụ thể loại giống cây trồng, số lượng giống cần hỗ trợ khôi phục sản xuất sau hạn gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Nguồn: