Quy trình vận hành liên hồ chứa lưu vực sông Trà Khúc

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1840/QĐ-TTg về Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Trà Khúc.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo đó, hàng năm, các hồ: Đakđrinh và Nước Trong trên lưu vực sông Trà Khúc phải vận hành theo nguyên tắc thứ tự ưu tiên.

Cụ thể, trong mùa lũ phải: 1- Đảm bảo an toàn công trình; 2- Góp phần giảm lũ cho hạ du; 3- Đảm bảo dòng chảy tối thiểu trên sông và nhu cầu sử dụng nước tối thiểu ở hạ du; 4- Đảm bảo hiệu quả phát điện.

Trong mùa cạn phải: 1- Đảm bảo an toàn công trình; 2- Đảm bảo dòng chảy tối thiểu trên sông và nhu cầu sử dụng nước tối thiểu ở hạ du; 3-Đảm bảo hiệu quả phát điện.

Mùa lũ được quy định từ ngày 1/9 đến ngày 15/12. Mùa cạn từ ngày 16/12 đến ngày 31/8 năm sau.

Nguyên tắc vận hành các hồ giảm lũ

Nguyên tắc vận hành các hồ giảm lũ cho hạ du không cho phép sử dụng phần dung tích hồ từ cao trình mực nước dâng bình thường đến cao trình mực nước lũ kiểm tra để điều tiết lũ khi các cửa van của công trình xả chưa ở trạng thái mở hoàn toàn, trừ trường hợp đặc biệt theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ hoặc Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai.

Khi vận hành giảm lũ cho hạ du phải tuân thủ theo quy định về trình tự, phương thức đóng, mở cửa van các công trình xả đã được cấp có thẩm quyền ban hành, bảo đảm không được gây lũ nhân tạo đột ngột, bất thường đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của nhân dân khu vực ven sông ở dưới hạ du hồ chứa.

Trong thời kỳ mùa lũ, khi chưa tham gia vận hành giảm lũ cho hạ du, mực nước các hồ chứa không được vượt mực nước cao nhất trước lũ, trừ một số trường hợp quy định.

Trong quá trình vận hành phải thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin về tình hình thời tiết, mưa, lũ; mực nước tại các trạm thủy văn, mực nước, lưu lượng đến hồ và các bản tin dự báo tiếp theo để vận hành, điều tiết cho phù hợp với tình hình thực tế.

Khi kết thúc quá trình giảm lũ cho hạ du phải đưa dần mực nước hồ về cao trình mực nước cao nhất trước lũ, trừ một số trường hợp quy định.