Hà Nội tập trung xử lý môi trường 50 làng nghề ô nhiễm nghiêm trọng

ThienNhien.Net – Theo Sở Công Thương Hà Nội, từ nay đến năm 2020, Sở phối hợp với các ngành chức năng, các địa phương xử lý ô nhiễm môi trường cho 50 làng nghề có mức độ ô nhiễm nghiêm trọng.

Trên thực tế, các làng nghề càng phát triển thì tình trạng ô nhiễm môi trường làng nghề có xu hướng gia tăng, ảnh hưởng tới môi trường và đời sống nhân dân. Hầu hết các làng nghề trên địa bàn Hà Nội mới chỉ tổ chức thu gom rác thải sinh hoạt, chưa có hệ thống xử lý nước thải, khí thải, thu gom và xử lý chất thải rắn mà thải thẳng ra môi trường.

100% làng nghề được quan trắc chất lượng nước thải đều có ít nhất ba chỉ tiêu phân tích nước thải vượt tiêu chuẩn cho phép. Đặc biệt, các làng nghề chế biến nông sản thực phẩm có chỉ tiêu quan trắc vượt tiêu chuẩn cho phép cao nhất đến 9.200 lần so với quy chuẩn.

Môi trường không khí bị ô nhiễm cục bộ tại các làng nghề sắt thép và gốm sứ. Môi trường tiếng ồn đang báo động tại các làng nghề cơ khí, dệt may. Các chất thải rắn chưa được quản lý, thu gom để xử lý, vừa gây ô nhiễm môi trường, vừa làm xấu cảnh quan làng nghề và môi trường đất bị ô nhiễm.

Ảnh minh họa: chinhphu.vn
Ảnh minh họa: chinhphu.vn

Trong giai đoạn 2010-2015, Hà Nội tập trung triển khai đầu tư một số dự án xử lý nước thải tại các làng nghề như Sơn Đồng, Vân Canh, Cát Quế, Dương Liễu, Minh Khai (huyện Hoài Đức), Tân Hòa (huyện Quốc Oai), Thanh Thùy (huyện Thanh Oai).

Thành phố cũng triển khai thử nghiệm mô hình xử lý bụi gỗ tại làng nghề gỗ mỹ nghệ xã Vân Hà (huyện Đông Anh), thí điểm sử dụng chế phẩm sinh học để giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước thải tại xã Bích Hòa (huyện Thanh Oai), triển khai dự án 5S (sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc và sẵn sàng) tại xã Thanh Thùy (huyện Thanh Oai)…

Trong năm 2015, các quận, huyện, thị xã và chủ đầu tư cụm công nghiệp tiến hành lập dự án và khởi công đầu tư xây dựng hệ thống nước thải tập trung cho bảy cụm công nghiệp, chín cụm khác đang triển khai. Trong chương trình xây dựng nông thôn mới, các xã ngoại thành Hà Nội chú trọng triển khai công tác xử lý ô nhiễm môi trường, trong đó nhiều làng nghề được xử lý ô nhiễm.

Tuy nhiên, công tác xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề còn nhiều tồn tại do đặc thù hoạt động sản xuất của các hộ đều ở trong khu dân cư, việc thu gom và xử lý chất thải rất khó khăn.

Cơ sở hạ tầng, hệ thống thu gom nước thải chưa được xây dựng, thiếu kinh phí đầu tư. Mặt khác, ý thức bảo vệ môi trường của người dân và các cơ sở sản xuất tại làng nghề còn kém, dẫn đến tình trạng ô nhiễm kéo dài, ngày càng trầm trọng.