Tiếp tục cho phép buôn bán động vật hoang dã với Lào

ThienNhien.Net – Từ ngày 15-9, mọi hoạt động buôn bán mẫu vật các loài động vật, thực vật hoang dã thuộc Phụ lục CITES với Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào sẽ được tiến hành bình thường sau thời gian tạm ngừng.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Cơ quan Quản lý CITES (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) vừa nhận được Thông báo số 2015/055 của Ban thư ký Công ước về Buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) về việc thu hồi khuyến nghị đình chỉ buôn bán mẫu vật các loài động vật, thực vật hoang dã thuộc danh mục CITES với Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.

Theo đó, Ban thư ký thông báo với các quốc gia thành viên CITES về việc thu hồi thông báo nêu trên kể từ ngày 15-9.

Cơ quan Quản lý CITES Việt Nam cũng sẽ thực hiện theo đúng thông báo này. Như vậy, từ giữa tháng 9, hoạt động buôn bán mẫu vật các loài động vật, thực vật hoang dã thuộc Phụ lục CITES với Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào sẽ được tiến hành bình thường sau thời gian tạm ngừng.

Trước đó, từ ngày 19-3, Ban thư ký Công ước về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) đã khuyến nghị các nước tạm dừng các hoạt động buôn bán mẫu vật của các loài thuộc danh mục CITES với Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.

Do đó, Cơ quan quản lý CITES Việt Nam đã tiến hành ngừng không xem xét cấp giấy phép CITES nhập khẩu cho những mẫu vật thuộc CITES do Cơ quan quản lý CITES Lào cấp giấy phép xuất khẩu.