“Cho thuê đất rồi làm thuê trên đất của mình”

ThienNhien.Net – Ngày 11/8, UBND huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai cho biết theo kết quả thống kê chỉ trong 6 tháng đầu năm 2015 trên địa bàn huyện đã có 110 hộ đồng bào DTTS bán và cho thuê đất sản xuất, với diện tích gần 670ha.

Những hộ cho thuê đất phần lớn thuộc diện hộ nghèo, không biết cách tổ chức hoặc thiếu vốn sản xuất; có không ít trường hợp cho người khác thuê đất xong chủ hộ lại làm thuê ngay trên chính mảnh đất của mình.

Trước tình trạng này, UBND huyện Kông Chro đã chỉ đạo ngành chức năng, chính quyền các xã tăng cường tuyên truyền, vận động các hộ cho thuê đất sản xuất lấy lại đất đã cho thuê để tổ chức, sắp xếp lại sản xuất, tránh tình trạng phát sinh tranh chấp…