Bãi bỏ một số khoản phí, lệ phí trong công tác thú y

ThienNhien.Net – Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 113/2015/TT-BTC bãi bỏ một số nội dung tại Thông tư số04/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y.

Ảnh minh họa: molisa.gov.vn
Ảnh minh họa: molisa.gov.vn

Thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, giảm thiểu các loại phí, lệ phí chồng chéo, không hợp lý trong công tác thú y, thời gian qua Bộ trưởng Bộ Tài chính đã chỉ đạo các đơn vị liên quan của Bộ Tài chính phối hợp với đơn vị chức năng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát các khoản phí và lệ phí quy định tại Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 về phí, lệ phí trong công tác thú y, nhằm giảm thủ tục hành chính.

Qua quá trình rà soát, trao đổi, Bộ Tài chính thấy rằng: Theo một số quy định chuyên ngành trong lĩnh vực thú y thì có một số hoạt động chuyên môn thực hiện lặp đi lặp lại ở nhiều khâu. Ví dụ: Vệ sinh, tiêu độc phương tiện vận chuyển; niêm phong phương tiện vận chuyển; cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật,… Vì vậy, khi thực hiện lặp lại các công việc này ở các khâu khác nhau thì cũng đề xuất thu các khoản phí, lệ phí tương ứng. Dẫn đến, có sự trùng lặp, cần phải sửa đổi để cải cách thủ tục hành chính.

Căn cứ trên cơ sở đề xuất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ngày 07/8/2015, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 113/2015/TT-BTC bãi bỏ một số nội dung tại Thông tư số 04/2012/TT-BTC. Theo đó, bãi bỏ và sửa đổi 14 khoản thu (bãi bỏ 13 khoản, sửa đổi 01 khoản) liên quan đến cấp giấy phép có thu lệ phí và 21 khoản thu phí thú y ở các khâu khác nhau.

Các khoản lệ phí bị bãi bỏ gồm: Cấp giấy chứng nhận vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh lệ phí 70.000 đồng/lần; Cấp giấy chứng nhận kết quả kiểm nghiệm thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản; Cấp giấy phép thay đổi nội dung đơn hàng nhập khẩu thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản với mức phí 70.000 đồng/lần; Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch vận chuyển qua bưu điện, hàng mang theo người (không phụ thuộc số lượng, chủng loại) mức phí 40.000 đồng/lần…

Hiện nay, Bộ Tài chính đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, xây dựng dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 04/2012/TT-BTC theo hướng bãi bỏ các khoản phí, lệ phí chồng chéo, bất hợp lý.