Phê duyệt Danh mục Dự án Quản lý nước thải tại các đô thị

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh mục Dự án “Quản lý nước thải tại các đô thị Việt Nam, giai đoạn 4”, sử dụng vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Đức.

Ảnh minh họa: ThienNhien.Net
Một cống nước thải (Ảnh minh họa: ThienNhien.Net)

Dự án trên được thực hiện trong 3 năm (2015-2018) với tổng kinh phí thực hiện là 3,85 Euro; trong đó, vốn ODA của Chính phủ Đức là 3,5 triệu Euro vốn ODA không hoàn lại, vốn đối ứng của phía Việt Nam 350.000 Euro.

Mục tiêu dài hạn của Dự án là tăng cường tăng trưởng kinh tế bền vững thông qua thực hiện dự án hợp tác kỹ thuật cải thiện ngành nước và xử lý nước thải tại Việt Nam để Việt Nam có thể bảo vệ môi trường và thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội.

Cụ thể, Dự án sẽ cải thiện chính sách và tăng cường năng lực trong ngành nước.