Đức hỗ trợ 12 triệu euro giúp bảo tồn rừng và hệ sinh thái ven biển

ThienNhien.Net – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) vừa ký thỏa thuận thực hiện hai chương trình hợp tác kỹ thuật mới trị giá 12 triệu euro nhằm bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học rừng và bảo vệ tổng hợp vùng ven biển và rừng ngập mặn đồng bằng sông Cửu Long.

Ảnh minh họa: Nhân Dân
Ảnh minh họa: Nhân Dân

Cụ thể, hai chương trình đó là: Chương trình Bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học rừng và các dịch vụ hệ sinh thái tại Việt Nam (gọi tắt là Chương trình đa dạng sinh học rừng), và Chương trình bảo vệ tổng hợp vùng ven biển và rừng ngập mặn đồng bằng sông Cửu Long nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu (gọi tắt là Chương trình ICMP) giai đoạn II.

Cả hai chương trình đều do Bộ Hợp tác và Phát triển Kinh tế Liên bang Đức (BMZ) và Chính phủ Việt Nam tài trợ. Ngoài ra, Bộ Ngoại giao và Thương mại (DFAT) Australia tham gia đồng tài trợ Chương trình ICMP. Hai chương trình này bổ sung cho những Chương trình/dự án hợp tác tài chính và kỹ thuật cho ngành mà ba Chính phủ Việt Nam, Đức và Australia đã cùng cam kết cho sự phát triển bền vững.

Các dự án hợp tác kỹ thuật do Chính phủ Đức hỗ trợ cung cấp trực tiếp các kết quả đầu vào dưới dạng tư vấn kỹ thuật nhằm phát triển năng lực cho cá nhân, tổ chức, mạng lưới và các tổ chức dân sự xã hội.

Chương trình đa dạng sinh học rừng có mục tiêu là thiết lập các điều kiện tiên quyết nhằm bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học và các hệ sinh thái rừng ở cấpTrung ương, góp phần thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh. Chương trình chủ yếu nhằm vào việc cải thiện khuôn khổ pháp lý, tăng cường năng lực quản lý nhà nước, và thực hiện các sáng kiến quốc tế. GIZ và Vụ Bảo tồn Thiên nhiên thuộc Tổng cục Lâm nghiệp cùng thực hiện Chương trình từ 2015-2018.

Tổng ngân sách cho Chương trình này là 4,5 triệu euro (tương đương 139 tỷ đồng) do Chính phủ Đức hỗ trợ không hoàn lại thông qua BMZ. Chính phủ Việt Nam cung cấp 10% vốn đối ứng là 450.000 euro (tương đương 12 tỷ đồng).

Chương trình ICMP giai đoạn II có mục tiêu nâng cao năng lực thể chế, tài chính và lập kế hoạch để thúc đẩy phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long có khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu. Chương trình xây dựng trên các giải pháp thực tế, thích ứng với biến đổi khí hậu do chính quyền và người dân địa phương triển khai với sự hỗ trợ của chính phủ Đức và Australia từ năm 2007.

Những giải pháp này áp dụng cho các lĩnh vực như tái sinh rừng ngập mặn, bảo vệ rừng ven biển, gây dựng các cơ hội tạo thu nhập thông qua thực tiễn canh tác thay thế cho người dân địa phương. ICMP áp dụng phương thức tiếp cận đa ngành với sự tham gia của các tỉnh và các bộ ngành liên quan. Tổ chức GIZ, Ban Quản lý các Dự án Lâm nghiệp thuộc Bộ NN-PTNT và các sở NN-PTNT thuộc UBND năm tỉnh dự án (An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang và Sóc Trăng) cùng thực hiện cho đến tháng 8/2017.

Tổng ngân sách chương trình lên đến 8,8 triệu euro (tương đương 209 tỷ đồng), trong đó, Chính phủ Đức tài trợ 4,5 triệu euro (tương đương 107 tỷ đồng), Chính phủ Australia tài trợ 3,5 triệu euro (tương đương 83 tỷ đồng). Chính phủ Việt Nam đóng góp 800.000 euro (tương đương 19 tỷ đồng) vốn đối ứng.