Việt Nam: Đề cử ít nhất 5 khu Ramsar mới trước năm 2008

Hiện Việt Nam có 27 trong tổng số 63 vùng chim quan trọng được xác định đáp ứng các tiêu chí Ramsar. Tuy nhiên, tới nay chỉ có 2 vùng chim quan trọng (VCQT) được đề cử là các khu Ramsar, gồm Vườn Quốc gia (VQG) XuânThủy (tỉnh Nam Định) và hồ Bàu Sấu, VQG Cát Tiên (tỉnh Đồng Nai).
Hiện Việt Nam có 27 trong tổng số 63 vùng chim quan trọng được xác định đáp ứng các tiêu chí Ramsar. Tuy nhiên, tới nay chỉ có 2 vùng chim quan trọng (VCQT) được đề cử là các khu Ramsar, gồm Vườn Quốc gia (VQG) XuânThủy (tỉnh Nam Định) và hồ Bàu Sấu, VQG Cát Tiên (tỉnh Đồng Nai).
Bà Phạm Việt Hồng, đại diện Cục Bảo vệ Môi trường Việt Nam (VEPA) cho biết, hiện VEPA rất cần sự hỗ trợ từ các cá nhân và các tổ chức khác trong nỗ lực bảo tồn và quản lý bền vững đất ngập nước ở Việt Nam, đặc biệt trong việc thực hiện cam kết của VEPA sẽ đề cử ít nhất 5 khu Ramsar mới trước năm 2008.
Tại 28 quốc gia và các vùng lãnh thổ thuộc khu vực Châu Á hiện nay có tới 1.111 vùng chim quan trọng (VCQT) đáp ứng tiêu chí về Đất ngập nước có tầm quan trọng Quốc tế (các khu Ramsar). Tại mỗi quốc gia và lãnh thổ, đã có ít nhất một VCQT đã được xác định là Khu Ramsar tiềm năng.
Theo Birdlife (mạng lưới toàn cầu các tổ chức bảo tồn), tính tới tháng 8/2005, tổng số đã có 144 khu Ramsar đã được đề cử bởi các bên tham gia Công ước Ramsar tại khu vực Châu Á. Trong đó, có 123 (85%) khu trùng với một hoặc nhiều VCQT.