Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm

ThienNhien.Net – Chiều 22-7,  Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và phương hướng,  nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015. Đồng chí Vũ Văn Ninh – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó thủ tướng chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo Tây Nam Bộ chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các bộ, ngành trung ương và các địa phương trong khu vực, các thành viên trong Ban chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ.

Theo báo cáo từ Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, 6 tháng đầu năm 2015, tình hình kinh tế – xã hội vùng ĐBSCL có những phát triển tích cực. Tổng sản phẩm trên địa bàn ước đạt trên 213 ngàn tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng ước đạt 8,5% (tương đương so với cùng kỳ). Sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và thương mại dịch vụ, du lịch, xuất khẩu đều tăng so với cùng kỳ. Các hoạt động văn hóa – xã hội, chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với đồng bào dân tộc, tôn giáo được quan tâm thực hiện thiết thực, hiệu quả. Công tác tổ chức đại hội Đảng các cấp đúng kế hoạch, đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Quốc phòng – an ninh được đảm bảo ổn định. Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ thực hiện tốt chức năng, vai trò là đầu mối phối hợp với các bộ ngành Trung ương và địa phương trong việc nghiên cứu, đề xuất các cơ chế chính sách và giải quyết các vấn đề trọng tâm, bức xúc của vùng như công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh, vấn đề dân tộc, tôn giáo, an sinh xã hội, liên kết vùng,…

Đồng chí Vũ Văn Ninh , Ủy viên Trung ương Đảng, Phó thủ tướng chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo Tây Nam Bộ chủ trì hội nghị.
Phó thủ tướng chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo Tây Nam Bộ chủ trì hội nghị.

Bên cạnh những kết quả đạt được, ĐBSCL vẫn còn một số hạn chế như: Việc giải quyết đầu ra cho nông sản của vùng còn gặp nhiều khó khăn, thiếu bền vững; hệ thống kết cấu hạ tầng thủy lợi phục vụ nông nghiệp, các công trình ứng phó với biến đối khí hậu còn hạn chế, yếu kém. Hạ tầng đầu tư chưa đồng bộ, chưa đảm bảo yêu cầu cho ĐBSCL phát triển.  Để giải quyết những khó khăn này, cùng quan điểm với các đại biểu tham dự hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ có ý kiến: Thời gian tới, các bộ ngành trung ương cần quan tâm thực hiện các quyết định liên quan đến vùng , triển khai cụ thể các quyết định về vùng kinh tế trọng điểm, tiếp tục chú ý đầu tư hạ tầng cho các tỉnh vùng ĐBSCL.

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Vũ Văn Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ – Trưởng Ban chị đạo Tây Nam Bộ đánh giá cao những nỗ lực của các bộ, ngành, các địa phương trong khu vực Tây Nam Bộ đã đạt được trên tất cả các mặt. Trên cơ sở đó, trong sáu tháng cuối năm 2015, đồng chí Vũ Văn Ninh đề nghị: Các địa phương trong vùng phối hợp với các bộ ngành hoàn thành kế hoạch đề ra; đẩy mạnh tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp; quan tâm đến xây dựng nông thôn mới;… Tạo điều kiện cho các hộ nghèo có điều kiện thoát nghèo bền vững, sắp xếp và đẩy mạnh cổ phần hóa;…

Tại hội nghị đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã trao bảng tượng trưng tài trợ số tiền 10 tỷ đồng cho Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo Tây Nam Bộ.