Việt Nam vay Nhật Bản gần 1,1 triệu tỷ cho 5 dự án ODA

ThienNhien.Net – Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) vừa ký với Chính phủ Việt Nam các hiệp định vốn vay ODA với tổng mức đạt 66,086 tỷ yên Nhật (khoảng 1,164 triệu tỷ đồng) cho 5 dự án xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển nguồn nhân lực công nghiệp cũng như khắc phục đặc tính dễ bị tổn thương, trong đó có nâng cấp môi trường đô thị và các biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu.

Năm dự án sử dụng khoản vốn vay ODA lần này thuộc 2 lĩnh vực hỗ trợ: Thứ nhất, hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế và nguồn nhân lực nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế với 3 dự án: Dự án Xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình và các đường dây truyền tải điện (III); Dự án Phát triển Mạng lưới Truyền tải điện số 2 l và Dự án nâng cấp trường Đại học Cần Thơ.

Thứ hai là hỗ trợ đối tượng dễ bị tổn thương với 2 dự án: Dự án Cải thiện Môi trường nước tại thành phố Hạ Long (Tư vấn Kỹ thuật) và Dự án Xây dựng Cơ sở hạ tầng nước tại tỉnh Đồng Nai.

Lễ ký hiệp định vốn vay tại Tokyo, Nhật Bản
Lễ ký hiệp định vốn vay tại Tokyo, Nhật Bản

JICA cũng cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam giải quyết các vấn đề phát triển tại Việt Nam thông qua việc triển khai kết hợp các loại hình viện trợ chính thức khác nhau như vốn vay, hợp tác kỹ thuật và viện trợ không hoàn lại.

Trong hơn 20 năm qua, Chính phủ Nhật Bản đã dành cho Việt Nam 27 tỷ USD vốn ODA tập trung chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng là nguồn vốn quan trọng, đóng góp vào sự phát triển bền vững của Việt Nam.

Mới đây, tại cuộc Hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đề nghị đẩy mạnh hợp tác giữa 2 nước với nhiều kế hoạch tín dụng ODA tới đây.

Hai Thủ tướng cũng nhất trí phối hợp chặt chẽ để triển khai hiệu quả các dự án quan trọng, sớm hoàn thành Tầm nhìn trung và dài hạn về hợp tác nông nghiệp. Thủ tướng Shinzo Abe cam kết dành nguồn vốn ODA ở mức cao giúp Việt Nam phát triển bền vững.

Thủ tướng Abe cam kết dành khoảng 300 tỷ yên (khoảng 3 tỷ USD), ODA vốn vay cho đợt I tài khóa 2015, cam kết cung cấp ODA vốn vay cho dự án Bệnh viện Chợ Rẫy 2 (Bệnh viện hữu nghị Việt-Nhật), đồng thời sẽ xem xét nghiêm túc đề nghị của Việt Nam về việc duy trì và tăng quy mô hỗ trợ các Chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu và Chương trình hỗ trợ quản lý kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Nguồn: