Xây dựng kế hoạch bảo tồn rùa biển Việt Nam

ThienNhien.Net – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) và UBND tỉnh Ninh Thuận vừa phối hợp tổ chức hội thảo xây dựng kế hoạch hành động bảo tồn rùa biển Việt Nam giai đoạn 2015-2025.

Mục tiêu của hội thảo nhằm đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch hành động bảo tồn rùa biển của Việt Nam đến năm 2010; giới thiệu kế hoạch hành động bảo tồn rùa biển giai đoạn 2015-2025, đồng thời thảo luận, tìm giải pháp, hành động ưu tiên gắn với tinh thần trách nhiệm và vai trò của các bên có liên quan trong việc thực hiện.

Rùa biển Việt Nam đang ngày càng suy giảm về số lượng (Ảnh: TTXVN)
Rùa biển Việt Nam đang ngày càng suy giảm về số lượng (Ảnh: TTXVN)

Ông Phạm Trọng Yên, Tổng cục Thủy sản – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cho biết trong giai đoạn tới, Tổng cục Thủy sản tập trung vào các nhóm nhiệm vụ trọng tâm để bảo vệ rùa biển tốt nhất. Kế thừa kết quả giai đoạn 1, Tổng cục Thủy sản tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho cộng đồng về tầm quan trọng của việc phải bảo vệ rùa biển.

Qua hội thảo, Tổng cục Thủy sản, IUCN, các nhà khoa học trong và ngoài nước đã nhận được nhiều ý kiến từ các địa phương, đặc biệt là những cán bộ, cộng đồng trực tiếp liên quan đến bảo vệ rùa biển, đóng góp vào kế hoạch hành động sắp tới. Đây là cơ hội để công tác xã hội hóa bảo tồn rùa biển được thực hiện một cách triệt để và hiệu quả nhất, góp phần bảo vệ rùa biển của Việt Nam trong tương lai.

Từ năm 2003, số lượng rùa biển và bãi đẻ của loài này tại Việt Nam suy giảm. Hiện tại, chỉ còn 3 loài lên làm tổ và đẻ trứng tại các vùng ven biển, chủ yếu là vích, một số lượng nhỏ đồi mồi; còn rùa da rất hiếm.