Ninh Thuận: Bắt giữ nhóm đối tượng đào trầm

ThienNhien.Net – Cả nhóm di chuyển lên khu vực Núi Tà Năng ở xã Phước Đại, tỉnh Ninh Thuận từ ngày 16/7/2014 để đào tìm trầm.

Ban Quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Sông Sắt phối hợp với Hạt Kiểm lâm, công an huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận vừa bắt giữ nhóm đối tượng khai thác trầm tại tiểu khu 76A trong khu vực di tích lịch sử núi Tà Năng huyện Bác Ái.

Tại cơ quan chức năng, 19 đối tượng đào trầm bị bắt cho biết, cả nhóm đều cùng quê ở Quảng Nam đi xe vào Ninh Thuận, sau đó di chuyển lên khu vực Núi Tà Năng ở xã Phước Đại từ ngày 16/7/2014, để đào tìm trầm cho đến ngày bị phát hiện. Đây là lần đầu tiên nhóm đối tượng này đến đào tìm trầm ở địa phương.

Hạt kiểm lâm huyện Bác Ái và Ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Sông Sắt, tỉnh Ninh Thuận đã lập biên bản, tịch thu dụng cụ, phương tiện và cho các đối tượng làm cam kết không tái phạm hành vi xâm hại tài nguyên rừng và yêu cầu rời khỏi địa phương.