Sẽ thành lập Ủy ban Lưu vực sông Sê San – Srêpôk

ThienNhien.Net – Ngày 24/5, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thái Lai đã làm việc với Văn phòng Thường trực Ủy ban Sông Mê Kông Việt Nam, Cục Quản lý Tài nguyên nước, các chuyên gia về việc thành lập Ủy ban Lưu vực sông Sê San – Srêpôk và tiến độ thực hiện dự án hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị Dự án quản lý tổng hợp tài nguyên nước lưu vực sông Mê Kông.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai cho rằng, việc thành lập Ủy ban Lưu vực sông Sê San – Srêpôk là hết sức cần thiết, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay. Dự kiến, Ủy ban này sẽ trực thuộc Cục Quản lý Tài nguyên nước (Bộ Tài nguyên và Môi trường), có chức năng phối hợp giải quyết và giám sát liên ngành, liên tỉnh đối với các hoạt động quy hoạch, khai thác, sử dụng, bảo vệ, điều hòa, phân phối nguồn nước và phòng, chống, khắc phục hậu quả do nước gây ra; tư vấn cho các tổ chức, cá nhân về các hoạt động quản lý và thực hiện quy hoạch trên lưu vực sông Sê San – Srêpôk.

Tuy nhiên, để Ủy ban ra đời phát huy hiệu quả, cần rà soát lại chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban lưu vực sông này cũng như cơ cấu tổ chức, thành viên Ủy ban. Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai đề nghị, thành viên Ủy ban cơ bản là Chủ tịch các tỉnh, Cục Quản lý Tài nguyên nước và cộng đồng dân cư…

Đối với dự án hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị Dự án quản lý tổng hợp tài nguyên nước lưu vực sông Mê Kông, đến nay đã thống nhất được 39 điểm đặt trạm quan trắc. Hiện tại, Cục Quản lý Tài nguyên nước đang lấy ý kiến các chuyên gia để lựa chọn loại hình trạm quan trắc phù hợp, phát huy hiệu quả quan trắc nguồn nước cao.