Thống đốc chỉ đạo ngành ngân hàng chủ động hỗ trợ các tỉnh hạn hán

ThienNhien.Net – Nhằm kịp thời hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tại tỉnh Ninh Thuận và các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả do hạn hán kéo dài, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản chỉ đạo các tổ chức tín dụng chủ động hỗ trợ các tỉnh bị hạn hán, nhanh chóng khôi phục sản xuất, kinh doanh.

Người dân huyện Bác Ái, Ninh Thuận, tận thu nước dưới một gốc me cổ thụ. (Ảnh: Đức Ánh/TTXVN)
Người dân huyện Bác Ái, Ninh Thuận, tận thu nước dưới một gốc me cổ thụ. (Ảnh: Đức Ánh/TTXVN)

Theo nội dung của văn bản, Ngân hàng Nhà nước đề nghị tỉnh Ninh Thuận và các địa phương bị thiệt hại tổng hợp tình hình, trong đó có thiệt hại từ nguồn vốn vay ngân hàng để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét.

Đặc biệt, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng kịp thời, chủ động hỗ trợ, rà soát khoản vay, cơ cấu thời hạn, xem xét miễn, giảm lãi vay, cho vay mới…; tích cực thực hiện công tác an sinh xã hội đối với vùng bị thiệt hại, góp phần giúp người dân nhanh chóng vượt qua khó khăn, ổn định đời sống.

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước cũng đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp thực hiện hỗ trợ; khẩn trương xác định vùng thiên tai; hướng dẫn thủ tục công bố thiên tai làm cơ sở để Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ; phối hợp tham mưu chính sách hỗ trợ ngoài Nghị định 55 về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp và nông thôn.