Đồ Sơn gồng mình chống bão, sóng biển đánh cao tới 3m

ThienNhien.Net – Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, tối và đêm 24/6, ven biển Quảng Ninh-Hải Phòng có sóng biển cao từ 2-4m, cấp độ rủi ro thiên tai ở cấp 3.

25062015_dosonchongbao

25062015_dosonchongbao8

25062015_dosonchongbao7

25062015_dosonchongbao6

25062015_dosonchongbao5

25062015_dosonchongbao4

25062015_dosonchongbao3

25062015_dosonchongbao2

Nguồn: