Xây cao tốc ven biển nối từ Thanh Hóa – Quảng Ninh

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý chủ trương đầu tư xây dựng tuyến cao tốc ven biển qua các tỉnh, thành phố: Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trên phối hợp với Bộ Giao thông vận tải và các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, lập, phê duyệt và thực hiện dự án đầu tư xây dựng đối với các đoạn tuyến trên địa bàn theo Quyết định số 129/QĐ-TTg ngày 18/1/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chi tiết đường bộ ven biển Việt Nam và quy định của pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất nguồn vốn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Theo Quyết định số 129/QĐ-TTg ngày 18/1/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết đường bộ ven biển thì tuyến đường đi qua 6 địa phương trên được xác định đầu tư với quy mô cấp III; chủ yếu đầu tư trong giai đoạn trước năm 2020 (trừ một số đoạn đi qua các tỉnh Thái Bình với 7/50km; Nam Định với 29/73,5km được xác định đầu tư trong giai đoạn sau năm 2020).

Dự kiến tuyến đường có tổng chiều dài toàn tuyến 160km với tổng mức đầu tư lớn, liên quan đến nhiều địa phương.

Tuyến đường này nằm một phần trong kế hoạch xây dựng cao tốc Việt Nam đến 2020. Sau khi hoàn thành, tuyến đường này sẽ được kết nối với cao tốc Quảng Ninh – Hải Phòng đã được khởi công xây dựng trước đó.

Tuyến đường bộ ven biển được hình thành trên cơ sở tận dụng tối đa tuyến đường hiện có kết hợp với việc đầu tư xây dựng mới, kết nối thuận lợi với mạng lưới giao thông và phù hợp với các quy hoạch khác trong vùng, khu vực.

Trước đó, năm 2015, UBND các tỉnh, thành phố: Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh đã trình đề xuất đầu tư xây dựng tuyến cao tốc ven biển qua 6 địa phương trên và đã được các bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và đầu tư, Tài chính; Nông nghiệp và phát triển nông thôn xem xét, cho ý kiến.