Giảm trên 50% lượng thuốc hóa học trừ sâu đối với rau, lúa

ThienNhien.Net – Nhằm giảm thiểu mối nguy hại do lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật gây ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng và môi trường, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát đã ký ban hành Quyết định số 2027/QD-BNN-BVTV về phê duyệt Đề án đẩy mạnh ứng dụng quản lý dịch hại tổng hợp trên cây trồng giai đoạn 2015-2020.

Ứng dụng quản lý dịch hại tổng hợp trên cây trồng giai đoạn 2015-2020 (Nguồn ảnh: TTXVN)
Ứng dụng quản lý dịch hại tổng hợp trên cây trồng giai đoạn 2015-2020 (Nguồn ảnh: TTXVN)

Theo kế hoạch, đến năm 2020, hơn 90% số xã trên cả nước sẽ có đội ngũ nông dân nòng cốt hiểu biết và ứng dụng hiệu quả về quản lý dịch hại tổng hợp; giảm trên 50% lượng thuốc hóa học trừ sâu, bệnh đối với cây lúa, rau và cây công nghiệp dài ngày.

Cụ thể, đối với cây lúa, Quyết định số 2027/QD-BNN-BVTV nêu rõ: Có 80% diện tích ứng dụng quản lý dịch hại tổng hợp đầy đủ; giảm trên 50% lượng thuốc trừ sâu bệnh, lượng phát thải nhà kính giảm trên 20% và tăng hiệu quả sản xuất trên 10%.

Đối với cây rau, 70% diện tích ứng dụng quản lý dịch hại tổng hợp đầy đủ; lượng thuốc hóa học trừ sâu, bệnh giảm trên trên 50% và tăng hiệu quả sản xuất trên 30%. Với cây công nghiệp dài ngày có trên 85% diện tích ứng dụng quản lý dịch hại tổng hợp đầy đủ; lượng thuộc hóa học trừ sâu, bệnh giảm trên 50% và tăng hiệu quả sản xuất trên 15%.

Riêng cây ngô, màu có 70% số hộ nông dân sản xuất hiểu biết và áp dụng quản lý dịch hại tổng hợp; giảm 30% lượng thuốc hóa học trừ sâu, bệnh và tăng hiệu quả sản xuất trên 50%. Đối với cây ăn quả, lượng thuốc hóa học trừ sâu, bệnh giảm trên 30% và tăng hiệu quả sản xuất trên 20%.

Để thực hiện theo đúng kế hoạch trên, Bộ trưởng Cao Đức Phát yêu cầu Cục Bảo vệ thực vật phối hợp với các địa phương tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức của người sản xuất và cộng đồng về nguy cơ do hóa chất bảo vệ thực vật gây ra đối với sức khỏe con người và môi trường.

Cục Bảo vệ thực vật phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xây dựng quy trình áp dụng các nguyên tắc ứng dụng quản lý dịch hại tổng hợp cho từng cây trồng, bao gồm các biện pháp: Chọn giống, làm đất, thời vụ, bón phân, chăm sóc, phòng trừ dịch hại, thu hoạch và bảo quản sau thu hoạch…

Ngoài ra, Bộ trưởng Cao Đức Phát cũng đề nghị Cục Bảo vệ thực vật phối hợp với các địa phương mở rộng áp dụng phương pháp “nông dân huấn luyện nông dân” với các chủ đề về ứng dụng quản lý dịch hại tổng hợp; mở rộng ứng dụng quản lý dịch hại tổng hợp trên các đối tượng cây trồng tại các xã, gắn với xây dựng cánh đồng mẫu lớn