Ưu tiên xây dựng văn bản pháp luật về tài nguyên và môi trường

ThienNhien.Net – Năm 2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ đặc biệt ưu tiên xây dựng hệ thống văn bản pháp luật, coi đó là chỉ số quan trọng trong đánh giá công tác thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực của ngành.

Nhân viên Công ty Môi trường đô thị tỉnh Phú Yên tổ chức thu gom rác tại bãi biển thành phố Tuy Hòa. Ảnh: Quang Quyết/TTXVN

Bộ sẽ tập trung hoàn thiện hệ thống pháp luật về quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế-kỹ thuật và tiếp tục hoàn thiện, trình ban hành các văn bản quy phạm pháp luật nợ đọng từ các năm trước, trước hết là tập trung rà soát các quy định của Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Khoáng sản, Luật Tài nguyên nước để đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước…

Ngay từ đầu năm, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã ký ban hành Quyết định số 12 phê duyệt Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2017, thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ, với tổng số văn bản trong Chương trình là 72 văn bản gồm: 1 Nghị định, 6 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 65 Thông tư.

Đồng thời, Bộ tập trung hoàn thiện dự án Luật Đo đạc và Bản đồ trình Quốc hội khóa XIV cho ý kiến tại kỳ họp thứ 3 và thông qua tại kỳ họp thứ 4. Sửa đổi các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường; xây dựng các văn bản hướng dẫn các Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản, Luật Đất đai mới được ban hành cuối năm 2016, đầu năm 2017.

Sửa đổi, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ và một số đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; hoàn thiện hệ thống pháp luật về quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế-kỹ thuật trong các lĩnh vực tài nguyên, môi trường và tiếp tục hoàn thiện, trrình ban hành các văn bản quy phạm pháp luật nợ đọng từ các năm trước.

Rà soát các quy định của Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Khoáng sản, Luật Tài nguyên nước để đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Liên quan đến lĩnh vực quản lý đất đai, Bộ trưởng Trần Hồng Hà yêu cầu Tổng cục Quản lý đất đai phối hợp với các đơn vị liên quan đặc biệt lưu ý đến việc xây dựng, thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác quản lý đất nông lâm trường, quản lý các dự án treo, dự án chậm tiến độ dài ngày gây lãng phí đất đai và công tác cấp Giấy chức nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho nhân dân.

Đến nay trên cả nước đã căn bản hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu với tỷ lệ đạt khoảng 94,9% diện tích cần cấp. Trong đó đất ở đô thị đạt 96,7%, đất ở nông thôn đạt 94,4%, đất sản xuất nông nghiệp đạt 90,1%, đất lâm nghiệp đạt 98,1%…

Hầu hết trong tổng số 5% diện tích đất chưa được cấp “sổ đỏ” còn lại là những người vướng mắc về nghĩa vị tài chính. Do đó, Tổng cục Quản lý đất đai rà soát lại cơ chế chính sách, nếu có vướng mắc cần tháo gỡ bằng được để giải quyết dứt điểm tình trạng này trong năm 2017.