Phạt công ty xả thải sai tiêu chuẩn hơn 346 triệu đồng

ThienNhien.Net – Ngày 27-5, tin từ UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH Hồ Phượng, chủ dự án chế biến cà phê xuất khẩu, đóng tại xã N’Thol Hạ, Đức Trọng (Lâm Đồng), số tiền hơn 346 triệu đồng về hành vi xả chất thải chưa đạt tiêu chuẩn ra môi trường.

Cụ thể, chủ dự án bị xử phạt 155 triệu đồng về hành vi xả nước thải vào môi trường có chứa các thông số môi trường không nguy hại, vượt tiêu chuẩn kỹ thuật về chất thải từ mười lần trở lên; mức phạt tăng thêm hơn 18 triệu đồng, với hành vi vi phạm xả nước thải vượt tiêu chuẩn kỹ thuật về chất thải, theo thông số coliform, COD, tổng N và tổng P. Áp dụng mức phạt đối với tổ chức bằng hai lần mức phạt với cá nhân cùng hành vi vi phạm.

Theo đó, tổng số tiền phạt mà Công ty TNHH Hồ Phượng phải nộp ngân sách nhà nước là hơn 346 triệu đồng.

Theo quyết định, đình chỉ hoạt động chế biến cà phê ướt thuộc dự án, thời hạn bốn tháng, kể từ ngày quyết định xử phạt có hiệu lực. Đồng thời, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu chủ dự án thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường theo quy định.