Vụ chặt cây xanh: Nhiều lãnh đạo bị đề nghị kỷ luật