TP.HCM xin cơ chế chỉ định thầu lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm

ThienNhien.Net – TP.HCM vừa kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường được áp dụng hình thức chỉ định thầu trong việc lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm, thay vì cho tổ chức đấu thầu như hiện nay.

Theo báo cáo của UBND TP.HCM gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường, việc lập Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của các cấp trên địa bàn thành phố đã giúp cho công tác quản lý, sử dụng đất ở địa phương đi vào nề nếp và mang lại hiệu quả thiết thực hơn, làm tăng giá trị sử dụng bền vững tài nguyên đất đai, tạo điều kiện thuận lợi cho các ngành phát triển, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội.

Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của TP.HCM đã có sự gắn kết với quy hoạch xây dựng và quy hoạch các ngành lĩnh vực. Đặc biệt là đất rừng và đất lúa ngày càng được kiểm soát chặt chẽ.

Do đó, UBND TP.HCM kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc áp dụng quy hoạch xây dựng và quy hoạch sử dụng đất trong trường hợp hai quy hoạch có thời điểm khác nhau để làm căn cứ giao đất, cho thuê đất và cấp giấy phép xây dựng;

Đồng thời, kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng thống nhất và có hướng dẫn liên Bộ về phân loại chỉ tiêu sử dụng đất, mối liên quan giữa quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng, thống nhất phương pháp lập quy hoạch và cách thể hiện trên bản đồ quy hoạch.

Đặc biệt, UBND TP.HCM cũng kiến nghị được áp dụng hình thức chỉ định thầu (thay cho tổ chức đấu thầu) trong việc lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm để đảm bảo tiến độ trình duyệt kế hoạch sử dụng đất theo quy định.