Lào Cai: Xử phạt 62 hộ dân trồng quế ở khu vực rừng tự nhiên

Hạt Kiểm lâm huyện Bắc Hà (Lào Cai) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp đối với 62 hộ dân thôn Tống Hạ, xã Nậm Đét.

Hiện trường rừng tại tiểu khu 168 bị người dân phát luỗng trồng quế. (Ảnh: T.N)

62 hộ dân trên đã phát luỗng gần 9ha rừng tự nhiên phòng hộ để trồng quế tại tiểu khu 168, thôn Tống Hạ do UBND xã Nậm Đét và Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện quản lý. Sau đó, các hộ dân đã trồng 7 vạn cây quế trên diện tích đã phát luỗng.

Sau khi phát hiện sự việc, Hạt Kiểm lâm huyện Bắc Hà phối hợp với UBND xã Nậm Đét xác minh, thống kê diện tích rừng tự nhiên phòng hộ bị thiệt hại và thông báo vi phạm cho các hộ dân.

Hạt Kiểm lâm huyện Bắc Hà đã lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp đối với 62 hộ dân thôn Tống Hạ với số tiền 380 triệu đồng.

Cụ thể, căn cứ vào diện tích rừng tự nhiên phòng hộ bị thiệt hại, Hạt Kiểm lâm huyện Bắc Hà xử phạt vi phạm hành chính 36 hộ, mỗi hộ 7 triệu đồng; 25 hộ, mỗi hộ 5 triệu đồng; 1 hộ với số tiền 3 triệu đồng. Hiện, tất cả các hộ đã nộp tiền phạt vào Kho bạc Nhà nước huyện Bắc Hà.

Ngoài ra, các hộ dân vi phạm cam kết nhổ bỏ toàn bộ số cây quế giống đã trồng trong rừng tự nhiên phòng hộ đến tháng 5/2020.