Liên hợp quốc kêu gọi bảo vệ và phát triển rừng trên toàn cầu

ThienNhien.Net – Ngày 13/5, phát biểu trước các các đại biểu đang tham dự Diễn đàn Liên hợp quốc lần thứ 11 về rừng, diễn ra tại trụ sở chính của tổ chức này ở New York (Mỹ), Chủ tịch Hội đồng Kinh tế và Xã hội Liên hợp quốc (ECOSOC) Martin Sajdik khẳng định bảo vệ và phát triển rừng là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng, nằm trong nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế nhằm thúc đẩy công cuộc phát triển bền vững.

Rừng nhiệt đới Amazon. (Nguồn: imgkid.com)
Rừng nhiệt đới Amazon. (Ảnh: imgkid.com)

Trong phát biểu trên, ông Martin Sajdik đã nhấn mạnh rằng mọi thỏa thuận quốc tế về rừng đều phải hướng tới việc tăng cường diện tích, bảo vệ và khai thác rừng một cách hợp lý, có kế hoạch sử dụng những tiện ích của rừng để phục vụ công cuộc phát triển kinh tế, xã hội.

Ông kêu gọi các quốc gia thành viên Liên hợp quốc tăng cường ủng hộ về chính trị và tài chính cho lĩnh vực lâm nghiệp.

Ông Sajdik đề nghị những người tham dự diễn đàn lần này đưa ra chương trình bảo vệ và phát triển rừng trên phạm vi toàn cầu cho giai đoạn sau 2015 với những biện pháp và chương trình hành động thật cụ thể để rừng thực sự trở thành “lá phổi” của Trái Đất và có những đóng góp xứng đáng vào công cuộc phát triển bền vững của cộng đồng quốc tế.

Theo báo cáo của cơ quan chức năng Liên hợp quốc trình bày tại diễn đàn trên, rừng hiện đang bao phủ gần 31% bề mặt Trái Đất với gần 4 tỷ hécta và có những đóng góp vô cùng quan trọng vào việc bảo vệ môi trường sống, đồng thời không ngừng cải thiện đời sống kinh tế của những người sống bằng nghề rừng và tăng thu nhập cho xã hội.