10 tỷ đồng nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng

ThienNhien.Net – UBND tỉnh Kiên Giang vừa có công văn gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài chính; Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị bố trí vốn Dự án “Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng Kiểm lâm tỉnh Kiên Giang”.

Để triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng trong cao điểm khô hạn có hiệu quả, UBND tỉnh Kiên Giang đề nghị các Bộ bố trí kinh phí bổ sung trong năm 2015 là 10 tỷ đồng để triển khai thực hiện Dự án “Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng Kiểm lâm tỉnh Kiên Giang”.

Mục đích của dự án nhằm tăng cường các nguồn lực ứng phó với các tình huống xảy ra cháy rừng trong cao điểm mùa khô.

Trong thời gian qua, tỉnh Kiên Giang đã triển khai quyết liệt các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng, không để xảy ra cháy rừng nghiêm trọng. Tuy nhiên, công tác phòng cháy, chữa cháy rừng tại Kiên Giang hiện nay vẫn còn rất hạn chế, các trang thiết bị, phương tiện, cơ sở vật chất được đầu tư sử dụng nhiều năm nên bị xuống cấp và hư hỏng không đảm bảo phục vụ yêu cầu cấp bách cho công tác phòng cháy, chữa cháy rừng theo phương châm bốn tại chỗ trong cao điểm khô hạn năm 2015.