Quảng Ngãi: Đề xuất loại khỏi quy hoạch 13 dự án thủy điện

ThienNhien.Net – Hiện tại, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã có 25 dự án thủy điện, với tổng công suất là 438,6 MW.

Qua các đợt kiểm tra, rà soát Sở Công thương đã tham mưu UBND tỉnh đề xuất Bộ Công thương loại khỏi quy hoạch 13 dự án không đảm bảo yêu cầu về kinh tế – xã hội, ảnh hưởng đến môi trường sinh thái. Với 12 dự án còn lại, tổng công suất sẽ là 293,4MW.