WVV tuyển Quản lý Tài chính

Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam (WVV) đang tuyển 01 vị trí Quản lý Tài chính làm việc tại Văn phòng Hà Nội.

Ứng viên quan tâm nộp hồ sơ online qua trang web chính thức của Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam.

Hạn chót nộp hồ sơ: 03/05/2015.

Thông tin chi tiết xem tại đây.