Việt Nam – Thái Lan trao đổi kinh nghiệm về hệ thống nhãn xanh

ThienNhien.Net – Chiều 16/3, tại Hà Nội, Hội đồng các nước Đông Nam Á chuyên sản xuất nhựa Vinyl phối hợp với Nhóm nghiên cứu thuộc Tổng cục Môi trường tổ chức trao đổi kinh nghiệm về hệ thống nhãn xanh giữa Việt Nam và Thái Lan.

Bà Nguyễn Thu Hà, đại diện nhóm nghiên cứu thuộc Tổng cục Môi trường cho biết, chương trình nhằm khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp sản xuất và thiết kế sản phẩm theo hướng giảm các tác động có hại tới tài nguyên và môi trường trong suốt quá trình khai thác nguyên liệu, sản xuất, bao gói, vận chuyển, tiêu thụ và thải bỏ sản phẩm…

Hiện nay, Việt Nam có tới 14 tiêu chí và nhóm sản phẩm được gợi ý dán nhãn xanh. Tuy nhiên, hiện đang có 3 đơn vị hội tụ đủ điều kiện và được chứng nhận sản phẩm nhãn xanh là Cty cổ phần Bóng đèn Điện Quang, Cty Sơn Jotun Việt Nam, Cty Fuji Xerox Việt Nam…

Theo ông Sirithan Pairoj-Boroboon, đại diện tư vấn nhóm nghiên cứu nhãn xanh thuộc Học viện Môi trường Thái Lan, mục tiêu hướng tới của Chương trình nhãn xanh Thái Lan có ý nghĩa tương tự như ở Việt Nam.Tuy nhiên, việc triển khai theo nhiều cấp bậc khác nhau.

Từ năm 1997 – 2014, Thái Lan đã gia tăng từ 14 tiêu chí lên 97 tiêu chí nhãn xanh. Năm 2015, dự kiến sẽ tăng lên 103 tiêu chí để xét chuẩn dán nhãn. Hiện có 27 nhóm ngành sản phẩm của 82 công ty tại Thái Lan đủ điều kiện và được chứng nhận sản phẩm nhãn xanh. Toàn bộ quá trình chuẩn bị hồ sơ, nộp phí đăng ký chứng nhận tại Thái Lan do doanh nghiệp tự đảm nhiệm.