Hà Tĩnh: Phê bình Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

ThienNhien.Net – Thông tin từ UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ký quyết định nghiêm khắc phê bình ông Võ Tá Đinh, Giám đốc Sở TN&MT do chuẩn bị báo cáo về việc kiểm tra, quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn không đạt yêu cầu.

Trước đó, ngày 3-1, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã kiểm tra đột xuất các mỏ khoáng sản trên địa bàn huyện Kỳ Anh và phát hiện nhiều xe chở quá tải do các chủ mỏ đá buông lỏng khi cân tải trọng. S

au đó, Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu kỷ luật lực lượng thực thi kiểm tra hoạt động các mỏ trước, sau đó xem xét kỷ luật giám đốc Sở TN&MT. UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu ông Võ Tá Đinh nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và khẩn trương chuẩn bị lại nội dung đảm bảo rõ ràng, trong đó phải phân loại được các vi phạm (về quy hoạch, sử dụng đất, thuế); Đồng thời xác định các đơn vị, cá nhân phải chấm dứt hoạt động vi phạm, đề ra các giải pháp xử lý cụ thể, căn cơ trong thời gian tới. Báo cáo gửi về UBND tỉnh trước ngày 16-3.