Tập trung thanh tra môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, làng nghề

ThienNhien.Net – Bộ Tài nguyên và Môi trường đã kiến nghị Chính phủ đề xuất Quốc hội tăng dần mức chi cho sự nghiệp môi trường, bảo đảm năm 2015 không dưới 2% tổng chi ngân sách nhà nước.

Theo kế hoạch, các bộ: Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Tài chính, Công an xây dựng và ban hành thông tư liên tịch về quy chế phối hợp kiểm soát nhập khẩu phế liệu; đồng thời bổ sung danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng mới phát sinh, xử lý triệt để các cơ sở đã đến hạn. Lực lượng thanh tra tập trung kiểm soát việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề và hoạt động khai thác, vận chuyển, chế biến khoáng sản. Qua thanh tra, kiểm tra, năm 2014 đã phát hiện nhiều vụ vi phạm môi trường nghiêm trọng như nước thải chưa xử lý ra sông, hệ thống thoát nước mưa, chôn lấp chất thải nguy hại không đúng quy định… đã có 184 cơ sở bị xử phạt hành chính hơn 37 tỷ đồng, 37 cơ sở bị tạm đình chỉ hoạt động do gây ô nhiễm nghiêm trọng. Qua thống kê, hiện còn 55 cơ sở chưa được xử lý theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xử lý cơ sở ô nhiễm nghiêm trọng. Trong khi các bộ, ngành, địa phương cũng còn 87 cơ sở quá thời hạn xử lý ô nhiễm theo yêu cầu.