ASEAN bàn giải pháp khai thác khoáng sản bền vững

ThienNhien.Net – Cùng với việc xem xét thành lập Quỹ ủy thác thì nhiệm vụ thông qua “Kế hoạch hành động hợp tác ASEAN về khoáng sản giai đoạn 2011-2015” cũng là một trong những đích hướng tới của Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN về khoáng sản lần thứ 11 (ASOMM 11) vừa được khai mạc tại Việt Nam.

Theo kế hoạch, các diễn đàn thuộc phạm vi ASOMM 11 sẽ tập trung thảo luận và thúc đẩy 6 định hướng chính, gồm: đảm bảo phát triển và sử dụng bền vững tài nguyên khoáng sản; đẩy mạnh hợp tác thương mại và đầu tư khoáng sản; hợp tác, xây dựng chính sách, tiêu chuẩn cho hoạt động khai khoáng; tăng cường năng lực và thể chế trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản; xúc tiến diễn đàn đối thoại tư nhân ASEAN về khoáng sản; khuyến khích mở rộng hợp tác trong các diễn đàn khu vực và quốc tế về khoáng sản.

Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Nguyễn Văn Thuấn cho biết, phía Việt Nam sẽ đề xuất một số sáng kiến cụ thể tại ASOMM 11 như: tăng cường nghiên cứu địa chất khoáng sản biển; tổ chức các hội thảo, hội nghị khoa học về địa chất khoáng sản; trao đổi thông tin về mẫu vật giữa các nước ASEAN; điều tra bảo tồn các di sản khoáng sản.

Được biết, từ 8-9/12, cũng tại Hà Nội sẽ diễn ra Hội nghị các quan chức cấp cao ASEAN về khoáng sản và 3 nước Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc (ASOMM+3) lần 4 và Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về khoáng sản lần 3 (AMNIN).