Năm 2015 sẽ trồng mới 25 nghìn héc-ta rừng phòng hộ, rừng đặc dụng

ThienNhien.Net – Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) vừa cho biết, trong kế hoạch năm 2015, ngành Lâm nghiệp sẽ trồng tổng diện tích rừng 236,5 nghìn héc-ta, trong đó sẽ trồng mới 25 nghìn héc-ta rừng phòng hộ, rừng đặc dụng. Đây là mục tiêu quan trọng cần đạt được nhằm phát triển những diện tích rừng phòng hộ, rừng đặc dụng đang từng bước giảm dần.

Cũng theo Tổng cục Lâm nghiệp, trong năm nay, toàn ngành sẽ trồng mới 90 nghìn héc-ta rừng sản xuất, trồng lại rừng sau khai thác là 90 nghìn héc-ta, trồng rừng thay thế là 31,5 nghìn héc-ta, cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt khoảng 5 nghìn héc-ta… Mục tiêu của ngành Lâm nghiệp phấn đấu trong năm 2015 đưa tỷ lệ che phủ rừng toàn quốc đạt 42%, trong đó, tỷ lệ che phủ rừng từ cây rừng đạt 40,8%, tỷ lệ che phủ từ cây có tán như cây rừng trên đất lâm nghiệp đạt 1,2%.