Điều chỉnh khoanh định các khu vực mỏ đá granit tỉnh Bình Định

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc điều chỉnh, khoanh định các mỏ đá granit trên địa bàn tỉnh Bình Định tại Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam đến năm 2020.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đồng ý điều chỉnh, khoanh định các khu vực đá granit tại Phụ lục II quy hoạch thăm dò trữ lượng khoáng sản làm nguyên liệu cho công nghiệp vật liệu xây dựng đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số152/2008/QĐ-TTg ngày 28/11/2008 và tại Phụ lục III quy hoạch dự trữ khoáng sản làm vật liệu xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 9/1/2012 của Thủ tướng Chính phủ với các tọa độ, diện tích, phạm vi, ranh giới các khu vực trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Thủ tướng Chính phủ cũng đồng ý điều chỉnh khu vực đá granit Phú Hà, xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ từ quy hoạch thăm dò trữ lượng khoáng sản làm nguyên liệu cho công nghiệp vật liệu xây dựng đến năm 2020 sang quy hoạch dự trữ khoáng sản làm vật liệu xây dựng.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng rà soát, hợp nhất Quyết định số 152/2008/QĐ-TTg ngày 28/11/2008 và Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 9/1/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam đến năm 2020, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh Bình Định thực hiện việc cấp phép hoạt động khoáng sản cho các mỏ khoáng sản trên theo đúng thẩm quyền và các quy định hiện hành.