Đền bù dự án thủy điện Sông Tranh 2- Phần cuối

ThienNhien.Net – Phần cuối: Có gì khuất tất

Ban hành văn bản không đúng luật

Đối với nội dung này, có nhiều yếu tố phức tạp, các cơ quan có chức năng như BQL Thủy điện 3, BQL rừng phòng hộ Sông Tranh, UBND xã Trà Bui xác nhận về nguồn gốc đất không có sự thống nhất trước và sau. Chính vì vậy, UBND H. Bắc Trà My không có cơ sở để khẳng định về nguồn gốc sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân liên quan đến đất thuộc dự án 327 và 661. UBND H. Bắc Trà My kính đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành chức năng giúp huyện xác định nguồn gốc đất hoặc xem xét chuyển vụ việc này đến cơ quan Tòa án để giải quyết”.

Đánh giá về Công văn số 1431/UBND-HĐBT trên, Luật sư Phạm Xuân Linh, Văn phòng luật sư Phụng Công (thuộc Đoàn luật sư TP Đà Nẵng) cho rằng: Nội dung văn bản nêu trên của UBND H. Bắc Trà My chưa phù hợp với pháp luật, bởi căn cứ vào khoản 2 Điều 52; khoản 2 Điều 37 Luật Đất đai năm 2003 được sửa đổi, bổ sung năm 2009 và điểm c khoản 1 Điều 8 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29-10-2004 về thi hành Luật Đất đai năm 2003 cũng như quy định của Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành, thì UBND H. Bắc Trà My là cơ quan có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quản lý Nhà nước về đất đai tại địa phương đối với hộ gia đình, cá nhân.

Do vậy, UBND H. Bắc Trà My không xác định được nguồn ngốc quản lý sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân thuộc thẩm quyền của UBND H. Bắc Trà My quản lý, thì không thể có cơ quan nào có thể xác định thay được vì đây là thẩm quyền của UBND H. Bắc Trà My. Như vậy, về mặt pháp lý, văn bản trên của UBND H. Bắc Trà My chưa phù hợp với pháp luật và thể hiện sự mâu thuẫn với nội dung Thông báo số 212/TB-UBND ngày 28-8-2014 của ông Nguyễn Nhuần, Phó Chủ tịch Thường trực UBND H. Bắc Trà My tại buổi làm việc với các ngành và địa phương để xác định nguồn gốc đất của các hộ gia đình, cá nhân đang có đơn khiếu kiện.

Thông báo số 212/TB-UBND ngày 28-8-2014 của ông Nguyễn Nhuần, Phó Chủ tịch UBND H. Bắc Trà My tại buổi làm việc với các ngành và địa phương nêu rõ: Có đầy đủ cơ sở pháp lý để xác nhận đây là đất sản xuất thuộc quyền sở hữu sử dụng của các hộ dân. (Ảnh: Công an TP Đà Nẵng)
Thông báo số 212/TB-UBND ngày 28-8-2014 của ông Nguyễn Nhuần, Phó Chủ tịch UBND H. Bắc Trà My tại buổi làm việc với các ngành và địa phương nêu rõ: Có đầy đủ cơ sở pháp lý để xác nhận đây là đất sản xuất thuộc quyền sở hữu sử dụng của các hộ dân. (Ảnh: Công an TP Đà Nẵng)

Thông báo số 212/TB-UBND ngày 28-8-2014 của ông Nguyễn Nhuần, Phó Chủ tịch UBND H. Bắc Trà My tại buổi làm việc với các ngành và địa phương nêu rõ: Có đầy đủ cơ sở pháp lý để xác nhận đây là đất sản xuất thuộc quyền sở hữu sử dụng của các hộ dân.

Đề nghị CA vào cuộc

Công văn số 1431/UBND-HĐBT của UBND H. Bắc Trà My còn cho rằng: BQL dự án Thủy điện 3, BQL rừng phòng hộ Sông Tranh, UBND xã Trà Bui xác nhận về nguồn gốc đất không có sự thống nhất giữa trước và sau là chưa đúng. Bởi vì, ngay từ Báo cáo số 44/BC-BQL ngày 5-4-2007 của BQL dự án trồng rừng Sông Tranh và Thông báo số 212/TB-UBND ngày 28-8-2014 của UBND H. Bắc Trà My đã nêu rõ: Qua làm việc với các ngành chức năng đã đi đến thống nhất, đối với diện tích đất của các hộ dân đang có đơn khiếu kiện nêu trên, xét thấy có đầy đủ cơ sở pháp lý để xác nhận đây là đất sản xuất thuộc quyền sở hữu sử dụng của các hộ nêu trên.

Nhưng đến ngày 10-10-2014, UBND H. Bắc Trà My lại ban hành Công văn số 1431/UBND-HĐBT trái ngược với Thông báo số 212/TB-UBND. (Ảnh: Công an TP Đà Nẵng)
Nhưng đến ngày 10-10-2014, UBND H. Bắc Trà My lại ban hành Công văn
số 1431/UBND-HĐBT trái ngược với Thông báo số 212/TB-UBND. (Ảnh: Công an TP Đà Nẵng)

Đồng thời, các biên bản cuộc họp của Hội đồng tư vấn xác định nguồn gốc quản lý sử dụng đất của xã Trà Bui cũng đã khẳng định rất nhiều lần, nguồn gốc quản lý sử dụng đất các hộ dân đang có đơn khiếu kiện là của các hộ dân…

Như vậy, việc xác định nguồn gốc đất của các hộ dân đang có đơn khởi kiện đã có sự thống nhất cao của các cơ quan, ban ngành của H. Bắc Trà My ngay từ đầu đến thời điểm hiện nay, chứ không phải như nội dung Công văn số 1431/UBND-HĐBT ngày 10-10-2014 của UBND H. Bắc Trà My mới đây.

“Với những hoài nghi đáng lo ngại về việc đất của chúng tôi đã bồi thường hết cho người khác, nên Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án xây dựng công trình TĐST2 cứ lằng nhằng không thể giải quyết hồ sơ bồi thường cho các hộ dân chúng tôi đúng theo quy định của pháp luật. Qua đây chúng tôi kính đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu CQĐT CA tỉnh Quảng Nam điều tra làm rõ những vấn đề vướng mắc, bất thường nêu trên, vì dư luận cũng như chúng tôi hết sức nghi ngờ có những khuất tất trong việc bồi thường dự án công trình TĐST2”, ông Mạnh đại diện cho những hộ dân kiến nghị.

Báo cáo số 44/BC-BQL ngày 5-4-2007 của BQL dự án trồng rừng Sông Tranh. (Ảnh: Công an TP Đà Nẵng)
Báo cáo số 44/BC-BQL ngày 5-4-2007 của BQL
dự án trồng rừng Sông Tranh. (Ảnh: Công an TP Đà Nẵng)
Báo cáo số 44/BC-BQL ngày 5-4-2007 của BQL dự án trồng rừng Sông Tranh. (Ảnh: Công an TP Đà Nẵng)
Báo cáo số 44/BC-BQL ngày 5-4-2007 của BQL
dự án trồng rừng Sông Tranh. (Ảnh: Công an TP Đà Nẵng)