“Xây dựng Đà Nẵng- thành phố môi trường”

ThienNhien.Net – Chiều 07/01, UBND TP. Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị báo cáo kết quả tình hình thực hiện Đề án “Xây dựng Đà Nẵng – thành phố môi trường” giai đoạn 2008 – 2014 và đề xuất kế hoạch đến năm 2020.

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên & Môi trường TP. Đà Nẵng, sau hơn 05 năm thực hiện Đề án toàn Thành phố đã có được những thay đổi lớn và phát triển vượt bậc, chất lượng môi trường cơ bản tốt, bốn năm liền đạt được các tiêu chí giải thưởng quốc tế ( 2011- TP bền vững về môi trường ASEAN; 2012- TP phát thải cacbon thấp do APEC đánh giá; 2013- đạt giải Phong cảnh TP Châu Á do Tổ chức định cư con người Liên Hiệp Quốc tại Châu Á bình chọn; 2014- là thành viên của chương trình 100 thành phố có khả năng chống chịu do quỹ Rockefeller khởi xướng).

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Hải Yến)
Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Hải Yến)

Bên cạnh đó, Thành phố đã giải quyết triệt để 12/13 điểm nóng môi trường, tỷ lệ thu gom rác thải đạt 93%, chất thải nguy hại y tế được thu gom và xử lý đạt yêu cầu 100%… Ba nhiệm vụ chính về môi trường nước, môi trường không khí, môi trường đất đều đạt trên 70% tiêu chí đề ra của Đề án. 87,47% dân cư toàn Thành phố sử dụng nước máy, 19/21 bệnh viện có hệ thống thu gom và xử lý nước thải. Đặc biệt, KCN Dịch vụ Thủy sản Đà Nẵng nơi được xem là điểm nóng môi trường cũng được người dân hài lòng về mức độ cải thiện nhanh chóng. Số lượng cây xanh công cộng khoảng trên 76.000 cây, diện tích thảm hoa, thảm cỏ gần 8.000 m2, đề án thu gom rác thải theo giờ thực hiện được 41/41 tuyến đường chính,…

Tuy nhiên, một số tồn tại vẫn chưa được thực hiện. Một số điểm nóng môi trường chưa xử lý xong, tiến độ trồng rừng còn chậm, chưa tổ chức triển khai phân loại rác thải tại nguồn, tỷ lệ sử dụng hỏa táng còn thấp… Dựa trên những tồn tại đó Sở Tài nguyên & Môi trường cũng đã đề xuất những kế hoạch để thực hiện tốt hơn nữa Đề án “Xây dựng Đà Nẵng – Thành phố môi trường” trong giai đoạn từ nay đến 2020. Giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc hỏa táng đến người dân, tổ chức nhiều hơn nữa các chương trình vì môi trường,… Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường cũng nhấn mạnh, để giai đoạn hai của Đề án thu được nhiều thành công cần đòi hỏi sự phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương và sự hợp tác của toàn thể người dân Thành phố.