Chương trình học Mekong School

Khóa học Mekong School dành cho học viên từ các nước thuộc khu vực sông Mê Kông (Trung Quốc, Mianmar, Lào, Thái Lan, Campuchia, Việt Nam), hiện đang công tác trong lĩnh vực nhân quyền và các vấn đề môi trường. Khóa học kéo dài 7 tháng, cung cấp cho học viên kiến thức về luật nhân quyền và môi trường, trong đó tập trung giải quyết các vấn đề về quyền sử dụng đất. Chương trình đài thọ toàn bộ học phí, nhà ở, phương tiện đi lại, sinh hoạt phí.

Yêu cầu:

Ứng viên là những cá nhân đang hoạt động trong lĩnh vực môi trường, nhân quyền, hoặc các vấn đề phát triển cộng đồng, những người nhiệt tình, năng động trong các quan hệ đối tác với các nhà hoạt động khác trong khu vực và những người có khả năng trở thành lãnh đạo cộng đồng hiệu quả.

Có trình độ tiếng Anh cơ bản và đầy đủ kỹ năng giao tiếp.

Liên hệ:

Email: mekong@earthrights.org

Hạn cuối nộp hồ sơ: 01/02/2015

Thông tin chi tiết xem tại đây.