Đác Nông thí điểm kê khai, đăng ký cấp GCNQSDĐ có nguồn gốc lấn chiếm đất rừng

ThienNhien.Net – UBND tỉnh Đác Nông vừa ban hành Kế hoạch số 436/KH-UBND về việc tổ chức triển khai thực hiện thí điểm việc kê khai, đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) có nguồn gốc lấn chiếm đất rừng trên địa bàn.

Theo đó, tổng diện tích đất cần được kê khai, đăng ký cấp GCNQSDĐ có nguồn gốc do người dân lấn chiếm đất rừng trên địa bàn toàn tỉnh là 63.057 ha, đã được tỉnh thu hồi tại các nông, lâm trường từ 1-1-2010 đến ngày 1-7-2014 giao về cho địa phương quản lý.

Nhiều diện tích đất rừng ở xã Đác R’tíh, huyện Tuy Đức bị người dân lấn chiếm sản xuất nông nghiệp nhưng chưa được cấp GCNQSDĐ (Ảnh: Nhân Dân)
Nhiều diện tích đất rừng ở xã Đác R’tíh, huyện Tuy Đức bị người dân lấn chiếm sản xuất nông nghiệp nhưng chưa được cấp GCNQSDĐ (Ảnh: Nhân Dân)

Để việc kê khai, đăng ký cấp GCNQSDĐ diễn ra đúng kế hoạch, đúng đối tượng, đồng thời tăng cường công tác quản lý, bố trí sử dụng hiệu quả diện tích đất này, trước mắt UBND tỉnh thí điểm việc kê khai, đăng ký cấp GCNQSDĐ tại bốn xã với diện tích khoảng 2.301 ha với 2.876 thửa, bao gồm: xã Đác R’tíh, huyện Tuy Đức với diện tích 1.300 ha, 1.625 thửa; xã Nhân Đạo, huyện Đác R’lấp với diện tích 82 ha, 102 thửa; xã Quảng Khê, huyện Đác Glong với diện tích 600 ha, 750 thửa và xã Đác Hòa, huyện Đác Song với diện tích 319 ha, 399 thửa.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đác Nông, hiện tại toàn bộ diện tích này cơ bản đã được người dân sử dụng ổn định vào mục đích sản xuất nông nghiệp. Vì vậy, việc thực hiện thí điểm này nhằm bảo đảm công tác quản lý Nhà nước về đất đai có hiệu quả, hạn chế tình trạng lấn chiếm, tranh chấp đất đai, chống thất thu ngân sách từ đất. Đồng thời, thông qua việc kê khai, đăng ký cấp GCNQSDĐ còn bảo đảm cho việc sử dụng đất của người dân được hợp pháp theo đúng quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, ngăn chặn tình trạng lấn chiếm đất rừng trái phép như lâu nay…

Sau khi đánh giá, rút kinh nghiệm việc thí điểm triển khai việc kê khai, đăng ký cấp GCNQSDĐ tại bốn xã nêu trên, đầu năm 2015 tỉnh sẽ triển khai đại trà trên địa bàn toàn tỉnh.